-10%

JEŽIŠ A ESÉNI

Autorka: Dolores Cannon

Jazyk: slovenština

​Oficiálna verzia začiatkov kresťanstva a Ježišovho učenia je výsledkom politických bojov v ranej cirkvi. Objavenie zvitkov od Mŕtveho mora, ktoré bolo starostlivo udržiavané v tichosti, otvorilo Pandorinu skrinku a odhalilo hĺbku, z ktorej dogma a cenzúra ovládali cirkev. Kniha Ježiš a eséni poskytuje detailný pohľad na Ježiša ako človeka, na jeho skutky, a na každodenný život v Izraeli tej doby.

495 Kč, ušetříte 49 Kč
-10%446 Kč446 Kč bez DPH
Dostupné
  • ​Oficiálna verzia začiatkov kresťanstva a Ježišovho učenia je výsledkom politických bojov v ranej cirkvi. Objavenie zvitkov od Mŕtveho mora, ktoré bolo starostlivo udržiavané v tichosti, otvorilo Pandorinu skrinku a odhalilo hĺbku, z ktorej dogma a cenzúra ovládali cirkev. Kniha Ježiš a eséni poskytuje detailný pohľad na Ježiša ako človeka, na jeho skutky, a na každodenný život v Izraeli tej doby.
    Spoločenstvo kumránskych esénov sa stalo predmetom medzinárodného a gnostického štúdia spojenia medzi Ježišom a ranými tradíciami kresťanstva. Táto kniha ponúka vyčerpávajúci popis charakteru a poslania tohto spoločenstva, ako aj narodenia a výchovy Ježiša a Jána Krstiteľa. Taktiež ponúka esénsku interpretáciu kľúčových príbehov Starého zákona vrátane tých o Mojžišovi, Ezechielovi, Danielovi a iných, ako aj prekvapujúce informácie o dávnej histórii.
    Tento výnimočný dokument reprezentuje novú formu historického výskumu a objasňuje viacero nezodpovedaných otázok a mylných interpretácií. Je zostavený formou priameho dialógu medzi výskumníčkou zo súčasnej doby a členom kumránskeho spoločenstva esénov, ktorý žil približne v rovnakom čase ako Kristus. Ten dialóg umožnila osoba, ktorá sa počas regresie do minulého života napojila na pamäť siahajúcu do tej dávnej doby. Informácie takto získané sú úprimné a reálne, rovnako ako hmyz pri Mŕtvom mori, pričom naprávajú a dopĺňajú viaceré predstavy a výroky z Biblie.
    Táto kniha je priekopníckym dielom v odhaľovaní nových stránok o živote a práci Ježiša ako človeka, ktorý mal oveľa väčšiu úlohu v budovaní nášho moderného sveta než ktorékoľvek iné osobnosti histórie.